Emberi szabadság és isteni szuverenitás a kései skolasztikában

(Molina, Bellarmino, Suárez)

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2020.20.1.283

Kulcsszavak:

szabad akarat, kései skolasztika, Luis de Molina, Roberto Bellarmino, Francisco Suárez, Tomás de Lemos, kongruizmus, közbülső tudás, funkcionális differenciálódás, az okság metafizikája

Absztrakt

A tanulmány azokról a szabad akarattal kapcsolatos vitákról ad áttekintést, amelyek Luis de Molina Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis című műve nyomán bontakoztak ki a 16–17. század fordulóján. A csatározásokat, amelyek ennek az úttörő jelentőségű teológiai szintézisnek az 1588-as megjelenését követték, itt annak a tágabb társadalmi fejlődésnek a perspektívájából vizsgáljuk, amelyet a társadalomtörténészek a funkcionális differenciálódás jelenségével asszociálnak. E perspektívából nézve Molina kiállása az akarat libertariánus koncepciója mellett nem teológiai belügy, hanem egyike a modernitás mérföldköveinek, mivel a rendszeregész egységének új megközelítéseihez vezet. A világegyetem egysége Molina számára nem adottság, hanem integratív folyamatok eredménye, amelyeknek olyan metafizikai területek koordinációját kell biztosítaniok, amelyeket többé nem tart egyben Isten mindent átfogó, emanatív oksági tevékenysége. A szabadság Molina-féle koncepciója ugyanis nem teszi lehetővé, hogy Isten saját kauzatív cselekvésén keresztül kormányozza a világot, mert egyetlen elme sem képes, még egy végtelen elme sem, tudomást szerezni egy szabad ok döntéséről más forrásból, mint maga a döntés. Következésképpen Isten oksági részvétele az eseményekben nem lehet a jövő ismeretének szilárd bázisa számára. Mivel a szabad akarat libertariánus felfogásai elszakítják a kapcsolatot az emberi cselekvés és a gondviselés oksági működése között, úgyhogy e kettő nem vezethető vissza egymásra, azok az autonóm rendszerek, amelyeket ez a szituáció eredményez, külsődlegesen, kiegészítő mechanizmusok segítségével kell, hogy igazodjanak egymáshoz. Koordinatív mechanizmusoknak (mint pl. a közbülső tudás, Isten noétikus kintüntetettsége és a kongruizmus) kell biztosítaniuk a rendszer egészének harmonikus működését. E rendszerszerű követelmények elemzésére támaszkodva amellett fogunk érvelni, hogy Molina javaslata, valamint ennek kongruista változatai Bellarminónál és Suáreznél, nem egyebek, mint korai kísérletek olyan funkcionálisan koordinált autonóm rendszerek elméletének a megalkotására, amelyek alapvető szerepet játszanak a modernitásban.

 

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Downloads

Megjelent

2020-10-02

Hogyan kell idézni

Schmal, D. (2020). Emberi szabadság és isteni szuverenitás a kései skolasztikában: (Molina, Bellarmino, Suárez). KÜLÖNBSÉG (Difference), 20(1). https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2020.20.1.283

Folyóirat szám

Rovat

Francisco Suarez