Információk

A Különbség az SZTE Filozófia Tanszékének, Filozófia Doktori Iskolájának és a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány lektorált folyóirata, amely a humán- és a társadalomtudományok körében publikál tudományos igénnyel megírt tanulmányokat, recenziókat, magyar és külföldi szerzőktől. A lap minden esetben újszerű tudományos eredményeket, egyéni látásmódot, illetve véleményt tükröző publikációkat közöl.

A Különbségben elsősorban a filozófia, a filozófiatörténet, az esztétika, és az etika szakterületéhez kapcsolódóan olvashatnak tanulmányokat, de megtalálhatják benne az érdeklődésüknek megfelelő írásokat azok is, akik az irodalomtudomány, a színháztudomány, a kultúrakutatás vagy a vallástudomány mellett kötelezték el magukat. A folyóirat céljának tekinti továbbá, hogy olyan filozófiai szövegek fordítását közölje, amelyek először jelennek meg és válnak elérhetővé az olvasók számára magyar nyelven. E fordítások mellett minden esetben közlünk tanulmányokat is, amelyek kiemelik az adott szöveg jelentőségét, illetve egyes értelmezési lehetőségeit.

Varia rovatunkban tematikus megkötés nélkül közlünk tanulmányokat, Kritika rovatunkban filozófiai, esztétikai tárgyú könyvekről közlünk recenziókat.

A Különbség évente egyszer jelenik meg nyomtatott formában, és nyílt hozzáférésű (open access), a nyomtatott verzióval egyidejűleg annak teljes tartalma online is, minden korlátozás nélkül díjmentesen hozzáférhető a folyóirat weboldalán. Kérjük, tekintse meg nyílt hozzáférésről szóló nyilatkozatunkat.

Felelős kiadó: Simon József

A folyóirat azonosító számai:

ISSN: 1785-7821
eISSN: 2560-158X

A folyóirat megjelenését támogatja:

Szegedi Tudományegyetem / Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar / Filozófia Tanszék, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány