A „Különbség” a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolájának lektorált folyóirata.

Kiadja:

Szegedi Tudományegyetem, Filozófia Tanszék
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Felelős szerkesztő:

Pavlovits Tamás, Szegedi Tudományegyetem

Szerkesztőség:

Czeglédi András, Szegedi Tudományegyetem
Konkoly Ágnes, Szegedi Tudományegyetem
Mogyoródi Emese, Szegedi Tudományegyetem
Simon József, Szegedi Tudományegyetem
Tóth Gábor, Szegedi Tudományegyetem
Váraljai Anna, Szegedi Tudományegyetem

Szerkesztőbizottság:

Boros Gábor, DSc, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
Csejtei Dezső, DSc, Szegedi Tudományegyetem    
Forrai Gábor, DSc, Budapesti Műszaki Egyetem
Gyenge Zoltán, DSc, Szegedi Tudományegyetem
Losoncz Alpár, DSc, Újvidéki Egyetem, Szerbia
Schmal Dániel, PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
Sutyák Tibor, PhD, Szegedi Tudományegyetem
Ullmann Tamás, DSc, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

A „Különbség” a Szegedi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskolájának lektorált filozófiai folyóirata. Fő célja magas színvonalú, filozófiai, etikai, esztétika, filozófia- és eszmetörténeti tárgyú tanulmányok megjelentetése a Filozófiai Doktori Iskolában folyó kutatásokkal összhangban. A folyóirat kiadását a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány támogatja.

Postacím: Különbség, Pavlovits Tamás, Szegedi Tudományegyetem, Filozófia Tanszék, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

A megjelenésre szánt tanulmányokat a www.kulonbsegfolyoirat.hu címre kérjük feltölteni.

Évente egy vagy két szám jelenik meg.

ISSN: 1785-7821 (papír kiadás)

ISSN: 2560-158X (elektronikus kiadás)