Bírálati eljárás

A Különbség a kettős vakbírálati (double-blind peer review) folyamatot alkalmazza. Kérjük, a kézirat benyújtása előtt tanulmányozza az alábbi, a bírálati folyamatra vonatkozó tájékoztatónkat és a benyújtás formai kritériumait tartalmazó útmutatót.

A folyóirathoz benyújtott kéziratokat a szerkesztőség tudományos és formai szempontok alapján elfogadja vagy visszautasítja. Az elbírálás szempontjai a következők: kapcsolódik-e az írásmű témája a folyóiratban közölt tudományterületekhez, szakterületekhez, illeszkedik-e annak színvonala a folyóiratba, megfelel-e a folyóirat formai kritériumainak és publikációs etikai irányelveinek, teljesíti-e a tudományos közleményekkel szemben támasztott elvárások minimumát (elemző jellegű-e, alkalmaz-e szakirodalmi apparátust, van-e a tudományos közösség számára értékelhető eredménye).

Ha a kéziratot a szerkesztőség elfogadja, felkér két, az adott tudományterületen, témában szakmailag elismert bírálót, akik megvizsgálják a kéziratot és azt megjelenésre alkalmasnak vagy alkalmatlannak ítélik. A bírálat szempontjai a következők: közöl-e az írásmű új tudományos eredményt, megfelelő-e szakmai színvonala, kutatási módszerei illeszkednek-e az adott szakterület tudományos kritériumaihoz, gyakorlatához, megfelelő módon argumentáltak-e a tézisei, vannak-e megfontolásra érdemes ellenvetések).

Ha a kéziratot a bírálók nem javasolják megjelenésre, a folyóirat elutasítja azt. Ha megjelenésre ajánlják, módosítási javaslataikat, korrekcióikat elküldik a szerzőnek. A szerző ezek alapján módosítja a kéziratot, majd visszaküldi a bírálóknak, akik ismét értékelik azt, és szükség esetén visszaküldik a szerzőnek további módosításokat kérve. Ha a szerző nem fogadja el a bírálók javaslatait, a főszerkesztőnek a bírálati folyamat bármely fázisában módjában áll visszautasítani a kéziratot. Miután a szerző a bírálók javaslatait követve módosította a kéziratot, és azt a bírálók, valamint a főszerkesztő közlésre alkalmasnak ítéli, a szerző értesítést kap a várható megjelenésről.