Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2019.20.1.260

Kulcsszavak:

Pázmány, Suárez, analógia, univocitás, kései skolasztika, metafizika

Absztrakt

Annak ellenére, hogy Pázmány Péternek (1570-1637) a gráci egyetemen tartott metafizikai tárgyú előadás-anyagának jegyzetei nem állnak rendelkezésünkre, az általa vezetett disputációk és a Dialectica előadás-jegyzetei alapján világos képet nyerhetünk a metafizikai ekvivocitás, analógia és univocitás témáit illető nézeteiről. Tanulmányom első lépésben Pázmány analógia-tanítását ismerteti, különös tekintettel a létezés sajátosságának analóg voltára vonatkozóan. Pázmány nézetei után azon gondolatmenetek rekonstrukciójára vállalkozom, melyeket Francisco Suárez fejti ki ugyanezen témákat illetően Disputationes metaphysicae című főművében. Harmadik lépcsőben az előadás komparatív módon állítja egymás mellé Suárez és Pázmány metafizikai elképzeléseit, rámutatva egyfelől arra, hogy a terminológiai különbségek ellenére milyen közel áll egymáshoz a két elképzelés, másfelől hangsúlyozva azt, hogy a terminológiai különbség annak számlájára írható, hogy a két kései skolasztikus gondolkodó eltérő módon recipiálja Vio de Caietanus De nominum analogia című művét.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Downloads

Megjelent

2020-09-23

Hogyan kell idézni

Simon, J. (2020). Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél. KÜLÖNBSÉG (Difference), 20(1). https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2019.20.1.260

Folyóirat szám

Rovat

Francisco Suarez