ojs2 has produced an error Message: USER NOTICE: Deprecated function. In file: /var/www/kulonbseg/public_html/classes/article/Article.inc.php At line: 79 Stacktrace: File: (unknown) line (unknown) Function: PKPApplication->errorHandler(1024, "Deprecated function.", "/var/www/kulonbseg/public_html/classes/article/Article.inc.php", 79, Array(0)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/classes/article/Article.inc.php line 79 Function: trigger_error("Deprecated function.") File: /var/www/kulonbseg/public_html/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 204 Function: Article->getArticleTitle() File: (unknown) line (unknown) Function: ArticleHandler->view(Array(1), Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 370 Function: call_user_func(Array(2), Array(1), Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 266 Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 129 Function: PKPPageRouter->route(Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 180 Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/index.php line 65 Function: PKPApplication->execute() Server info: OS: Linux PHP Version: 5.6.30-0+deb8u1 Apache Version: Apache/2.4.10 (Debian) DB Driver: mysql DB server version: 5.5.55-0+deb8u1
A morális felelősség mint a morális érték feltétele | László | Különbség

A morális felelősség mint a morális érték feltétele

Bernáth László

Absztrakt


Számos morálfilozófus elkötelezett amellett, hogy egy cselekvés jó vagy rossz morális értékének nem előfeltétele az, hogy valaki morálisan felelős legyen a cselekedetért. Ezt a tézist nevezem függetlenségi-tézisnek, és amellett érvelek, hogy ez a tézis téves.E tanulmányban azokat a pro és kontra érveket vizsgálom meg, amelyek a morális gyakorlat megfigyeléséből indulnak ki.

A függetlenségi tézis mellett egyetlen ilyen érv van. Eszerint amikor egy cselekedet morális értékét megállapítjuk, akkor nem vesszük figyelembe a morális felelősség problémáját. Véleményem szerint ez az érvelés nem meggyőző, mivel az alátámasztására felhozott példákat másképpen is lehet magyarázni, mint a függetlenségi-tézis hívei teszik.

Tanulmányom második felében két érvet hozok föl amellett, hogy a függetlenségi-tézis hamis. Az első érv abból indul ki, hogy egyáltalán nincs morális értéke a természeti eseményeknek, valamint az állatok és a súlyos mentális betegek cselekedeteinek, még akkor sem, ha következményei szörnyűek. Igyekszem megmutatni, hogy ennek a ténynek egyetlen plauzibilis magyarázata van: ezekért az eseményekért vagy cselekedetekért senki sem visel felelősséget. A második érv arra épít, hogy számos esetben, mint például a mulasztásoknál, a morális értékkel kapcsolatos bizonytalanságot javarészt az magyarázza, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy az illető morálisan felelős volt-e a cselekedetéért vagy sem. Ez is arra utal, hogy a morális felelősség feltétele a morális értéknek.

 


Teljes szöveg: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.