A morális felelősség mint a morális érték feltétele

  • László Bernáth Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Absztrakt

Számos morálfilozófus elkötelezett amellett, hogy egy cselekvés jó vagy rossz morális értékének nem előfeltétele az, hogy valaki morálisan felelős legyen a cselekedetért. Ezt a tézist nevezem függetlenségi-tézisnek, és amellett érvelek, hogy ez a tézis téves.E tanulmányban azokat a pro és kontra érveket vizsgálom meg, amelyek a morális gyakorlat megfigyeléséből indulnak ki.

A függetlenségi tézis mellett egyetlen ilyen érv van. Eszerint amikor egy cselekedet morális értékét megállapítjuk, akkor nem vesszük figyelembe a morális felelősség problémáját. Véleményem szerint ez az érvelés nem meggyőző, mivel az alátámasztására felhozott példákat másképpen is lehet magyarázni, mint a függetlenségi-tézis hívei teszik.

Tanulmányom második felében két érvet hozok föl amellett, hogy a függetlenségi-tézis hamis. Az első érv abból indul ki, hogy egyáltalán nincs morális értéke a természeti eseményeknek, valamint az állatok és a súlyos mentális betegek cselekedeteinek, még akkor sem, ha következményei szörnyűek. Igyekszem megmutatni, hogy ennek a ténynek egyetlen plauzibilis magyarázata van: ezekért az eseményekért vagy cselekedetekért senki sem visel felelősséget. A második érv arra épít, hogy számos esetben, mint például a mulasztásoknál, a morális értékkel kapcsolatos bizonytalanságot javarészt az magyarázza, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy az illető morálisan felelős volt-e a cselekedetéért vagy sem. Ez is arra utal, hogy a morális felelősség feltétele a morális értéknek

Megjelent
2016-02-08
Hogyan kell idézni
Bernáth, L. (2016). A morális felelősség mint a morális érték feltétele. KÜLÖNBSÉG, 16(1). https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2016.16.1.192
Rovat
Cselekvés, autonómia, felelősség