Leibniz levélváltása Christobal de Rojas y Spinolával a felekezeti reunióról Magyarországon

Szerzők

  • Gángó Gábor HUN-REN BTK Filozófiai Intézet

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.323

Kulcsszavak:

Magyarország, felekezeti reunió, Gottfried Wilhelm Leibniz, Christobal de Rojas y Spinola, levelezés

Absztrakt

A tanulmány a hannoveri Leibniz-Archívum forrásanyagának bevonásával, illetve az ismert források kritikai újrafelvételével tárgyalja Christobal de Rojas y Spinola magyarországi misszióit a Leibnizcel folytatott levelezésének a perspektíváján keresztül. Megmutatja, hogy nézetkülönbségeik egyfelől a reunió egyházpolitikai tétjeinek, másfelől a magyar politikai közösség Habsburg birodalmon belüli autonómiájának eltérő értelmezéséből adódtak. A tanulmány a Leibniz-kutatás szempontjából a hannoveri polihisztor kelet-európai tájékozódásának témájához járul hozzá. Rojas y Spinola törekvéseit új megvilágításba helyezi annak bizonyításával: számára úgy tűnt, az egyházi reunió legfőbb akadályának nem a protestánsok ellenállása, hanem a katolikus egyházon belüli belső vita az oka.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Gángó Gábor, HUN-REN BTK Filozófiai Intézet

filozófiatörténész, irodalomtörténész, az MTA doktora, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó (HUN-REN BTK Filozófiai Intézet), Associated Fellow (Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt). Újabb publikációi a kora újkori filozófiatörténet tárgykörében: ’Johann Christian von Boineburg, Samuel Pufendorf, and the foundation myth of modern natural law’, in: History of European Ideas 49 (2023/3.), 523-542.; Early Modern Natural Law in East-Central Europe (ed.), Leiden, Brill, 2023.

Downloads

Megjelent

2024-03-18

Hogyan kell idézni

Gángó, G. (2024). Leibniz levélváltása Christobal de Rojas y Spinolával a felekezeti reunióról Magyarországon. KÜLÖNBSÉG (Difference), 23(1), 103–137. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.323

Folyóirat szám

Rovat

Kora újkori magyar filozófiatörténet

Funding data