Edmund Husserl metafizika-felfogásának főbb jellemzői és korszakai

Avagy hogyan tematizálhatjuk a „legfőbb és végső kérdéseket” fenomenológiailag?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.322

Kulcsszavak:

Edmund Husserl, metafizika, Tengelyi, fenomenológia

Absztrakt

A jelen írás fő témája Husserl metafizikával kapcsolatos felfogásának főbb fejlődési korszakai, valamint metafizika-koncepciójának legfontosabb sajátosságai. Mint azt megpróbálom majd megmutatni, Husserlnél három nagyobb, többé-kevésbé egybefüggő korszakról lehet beszélni: 1) az 1890-es évek elejétől az 1906/07 körül bekövetkezett „transzcendentális fordulatig” terjedő korszakról, 2) a „transzcendentális fordulattól” a húszas évek végéig nyúló időszakról, 3) végül a harmincas évek kései metafizikai koncepciójáról, melyet, Tengelyi László értelmezését követve, bizonyos joggal nevezhetünk az „őstények metafizikája” korszakának. Szeretném megmutatni, hogy Husserlnél a metafizikával kapcsolatos töprengéseknek – egész életművén keresztülhúzódó módon – három nagyobb szintje volt: 1) a metafizika ismeretelméleti, illetve fenomenológiai előkészítése és megalapozása, 2) a metafizika mint a valóság egyetemes és végső tudománya, és végül 3) a metafizika mint a „legfőbb és végső kérdések” (Isten, halhatatlanság) vizsgálódási területe. Mint arról a tanulmányban részletesebben lesz szó, az érett Husserl ez utóbbi, a lehetséges szemléletek területén végső soron túllépő területet, a fenomenológiai konstrukció módszerével próbálta meg fenomenológiailag hozzáférhetővé tenni.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Marosán Bence, Budapesti Gazdasági Egyetem

a Budapesti Gazdasági Egyetem habilitált egyetemi docense. Főbb publikációi: Kontextus és fenomén I. Igazság, evidencia és tapasztalat Edmund Husserl munkásságában. Budapest: L'Harmattan, 2017. Kontextus és fenomén II. Az igazság problémája az időtudat és a keletkezés husserli filozófiájában. Budapest: L'Harmattan, 2020. ORCID azonosító: https://orcid.org/0000-0002-6973-1077

Downloads

Megjelent

2024-03-18

Hogyan kell idézni

Marosán, B. (2024). Edmund Husserl metafizika-felfogásának főbb jellemzői és korszakai: Avagy hogyan tematizálhatjuk a „legfőbb és végső kérdéseket” fenomenológiailag?. KÜLÖNBSÉG (Difference), 23(1), 141–164. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.322

Funding data