Az igazság harmadik pillanata

Szerzők

  • Gyenis Balázs HUN-REN BTK Filozófiai Intézet

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.313

Kulcsszavak:

filozófiai probléma, metainduktív szkepticizmus, episztemológia, metafizika, tudományfilozófia, tudománytörténet

Absztrakt

Tőzsér János Az igazság pillanatai (2018) c. könyvében két érvet ad arra, hogy a filozófia művelése nem alkalmas módja a filozófiai problémák megoldásának: az egyik érv a filozófiai problémák természetéből, a másik metainduktív szkepticizmusból indul ki. Elsőként rámutatok, hogy a filozófiai probléma javasolt fogalmából következik az a tézis, miszerint nincsen formai különbség filozófiai problémák és (bizonyos alapvető típusú) tudományos problémák között, és érvelek amellett, hogy Tőzsér álláspontjával ellentétben a filozófiai probléma javasolt fogalmából nem következik, hogy a filozófiai problémákat reménytelen lenne megoldani. Másodszor rámutatok, hogy ugyanezen tézis egyenes következménye, hogy Tőzsér metainduktív szkeptikus érve hibás: vagy az ún. túlélési torzítás egy szélsőséges változata, vagy pedig körbenforgó. Mivel Tőzsér mindkét érve kútba esik, Tőzsér érvei alapján nincsen okunk arra, hogy szkeptikusak legyünk a filozófiai módszerek sikerességét illetően. A tanulmány zárásaként rámutatok, hogy Tőzsér The Failure of Philosophical Knowledge című, 2023-ban megjelent könyve sem tud kibújni a korábbi könyvvel szemben fent megfogalmazott kritikák alól.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Gyenis Balázs, HUN-REN BTK Filozófiai Intézet

a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa, fő érdeklődési területe a tudományfilozófia. Doktori fokozatát a Pittsburghi Egyetem Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszékén szerezte, emellett fizikus, filozófus, és elméleti közgazdász végzettségekkel rendelkezik. Az ELTE gyakori meghívott előadója, korábban tanított a Pittsburghi és az Illinois Egyetem, illetve a London School of Economics filozófia tanszékein is.

Downloads

Megjelent

2024-03-18

Hogyan kell idézni

Gyenis, B. (2024). Az igazság harmadik pillanata. KÜLÖNBSÉG (Difference), 23(1), 165–183. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.313

Funding data