Habermas Hegel Kant-kritikájáról

  • Ákos Forczek
Kulcsszavak: Hegel, Kant, diskurzusetika, morálfilozófia, Sollen

Absztrakt

Írásomban egyetlen Habermas-szövegre, a „Találóak-e Hegel Kanttal szembeni ellenvetései a diszkurzusetikára is?” című tanulmányra koncentrálva amellett érvelek, hogy Hegel Kant-kritikájának habermasi interpretációja félrevezető; Hegel a maga módján hathatósabban pártfogolja a kanti gyakorlati észt, mint Habermas. Azt állítom továbbá, hogy azokat a lényegi meglátásokat, amelyek Habermast a kanti kötelességelmélet korrekciójára ösztönzik, valójában Kant is osztja. Tudja, hogy a Sollen rá van utalva (Hegel kifejezéskincsével élve) az objektív szellem aktuális szerveződési formáira, rendezőelveire; és tudja, hogy a Sollen a normamegalapozási eljárás során nem maradhat monologikus. Azaz úgy vélem, hogy Kant politikai etikájának diszkurzuselméleti meghaladása valamivel kisebb lépés, mint ahogyan azt a ’80-as években Habermas gondolja.

Downloads

Download data is not yet available.
Megjelent
2019-09-13
Hogyan kell idézni
Forczek, Ákos. (2019). Habermas Hegel Kant-kritikájáról. KÜLÖNBSÉG, 19(1), 97-125. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2019.19.1.257
Rovat
Habermas: Szabadság és demokrácia