Tisztelt érdeklődő, tisztelt leendő szerzőnk!

A Különbség lektorált filozófiai folyóirat, amely a szakmai szempontoknak maradéktalanul megfelelő eredeti kéziratokat közöl. Ennek érdekében minden hozzánk beadott kéziratot lektorálási folymatnak vetünk alá, és csak azokat a tanulmányokat közöljük, amelyeket a lektorok kiadásra javasolnak. A Különbség szerkesztőségéhez a jelen honlapra feltöltve tud beadni kéziratot. A regisztrációhoz, ami a feltöltés felétele, kérjük írjon egy elektronikus levelet a folyóirat felalős szerkesztőjének, Pavlovits Tamásnak (pavlo@philo.u-szeged.hu) a következő adatokkal: Vezetéknév, keresztnév, email-cím. A regisztráció utan meg fogja kapni a belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót. Ezzel fog tudni belépni és feltölteni a publikálásra szánt tanulmányt.

 

A Különbség filozófiai folyóirat kizárólag eredeti kéziratokat közöl, és azokat egységes megjelenési formában adja ki. A kéziratokat elektronikus formában kérjük a honlapra feltölteni. A tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben, másfeles sortávolsággal, „doc” vagy
„docx” formátumban, csupán a legszükségesebb formázásokat (például kiemelés,
kurziválás) tartalmazva várjuk. A főszövegben előforduló műcímek kurzívan, az
idegen kifejezések kurzívan és zárójelben, a négy sornál hosszabb idézetek a törzsszövegtől egy-egy sorral elválasztva, behúzva szerepeljenek.
Hivatkozás tekintetében folyóiratunk a tanulmány témájának megfelelően
két különböző hivatkozási formát használ, amelyek közül a szerző saját belátása
szerint szabadon választhat. A választás után a formai kereteket kérjük következetesen betartani.
Klasszikus hivatkozási rendszer
Tanulmányok esetén a hivatkozott szakirodalmat lehetőség szerint lábjegyzetben
kérjük feltüntetni a követező módon: Hegel: A szellem fenomenológiája. Budapest,
Akadémiai Könyvkiadó, 1973. Első előforduláskor kérjük a teljes információt
(szerző, mű címe, fordító, megjelenés helye, kiadó, megjelenés ideje, oldalszám)
feltüntetni. A későbbiek során alkalmazhatjuk az I. m. megjelölést is. Az
idegen nyelvből fordított szövegek esetén kérjük a fordító nevét is feltüntetni.
Amennyiben a szerző irodalomjegyzéket fűz a tanulmányhoz, azt a következő
formában kérjük összeállítani:
Önálló kötet:
Szerző(k): Cím. Kötet sorszáma. Megjelenés helye, kiadó, megjelenés éve,
oldalszám.
Tanulmánykötet:
A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet szerzője: A
tanulmánykötet címe. Megjelenés helye, kiadó, megjelenés éve. A tanulmány
oldalszáma.
A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet szerkesztőjének
neve (szerk.): A tanulmánykötet címe. Alcíme. Megjelenés helye, kiadó,
megjelenés éve. A tanulmány oldalszáma.
222
Folyóirat:
A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. A folyóirat neve. Évszám, Évfolyam,
szám, oldalszám.
Internet:
A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. Interneten: www.xyz.com. Letöltve:
időpont.
Évszámkiemelő hivatkozási rendszer
Tanulmányok esetén a hivatkozott szakirodalmat lehetőség szerint a szövegbe
illesztve kérjük feltüntetni a következő módon: (Marion 2002a, 12.). Használhatók
a széles körben elterjedt rövidítések (KSA, AT), és klasszikus szövegek esetén
a bevett utalási eljárások (Platón Phaidrosz 142a-d).
Az irodalomjegyzéket a következő formában kérjük összeállítani:
Önálló kötet esetén:
Marion, J. L. 2002. Cím. Város, Kiadó.
Tanulmány esetén:
Marion, J. L. 2002. Tanulmány címe. Folyóirat/Tanulmánykötet címe. Évfolyam,
szám./Város, Kiadó, oldalszám.
Általános szerkesztési elvek:
A könyv, illetve a folyóirat címét kurzívval szedjük. A lábjegyzeten belül minden
értelemegységet ponttal különítünk el egymástól, kivéve a megjelenés helyét, a
kiadót, és az évszámot, amelyek között vesszőt használunk. A pont utáni szövegrészt
nagybetűvel kezdjük, az In után kettőspontot használunk. A szerk. illetve
eds. rövidítéseket zárójelbe tesszük. Az oldalszám után a lábjegyzetet ponttal zárjuk.
Bemutatkozás:
Minden szerzőnket kérjük, hogy tanulmánya, recenziója mellé küldjön egy 4-5
soros bemutatkozó szöveget, amely tartalmazza szakmai pályafutásának legfontosabb
állomásait (külföldi tanulmányok, munkahely, tudományos státusz, fő
kutatási, érdeklődési terület, fontosabb publikációk, szakmai egyesületekben
való tagság stb).