Ames és Apáczai

az eklektikus filozófiai gondolkodás lehetséges elméleti keretrendszereiről a 17. századi Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.325

Kulcsszavak:

René Descartes, magyar filozófiatörténet, William Ames, puritanizmus

Absztrakt

Kutatásom tárgya Apáczai kései természetfilozófiai összegzése, a kéziratban maradt, 1659 előtt keletkezett Philosophia naturalis, és ennek eklektikus filozófiai rendszere. Hipotézisem szerint ennek az eklekticizmusnak a keretrendszerét Apáczai nem fogalmilag próbálta megteremteni, hanem elsősorban az vezérelte, hogy a számára személyesen fontos filozófiai hagyományok mindegyikét megismertesse diákjaival. Ehhez viszont szüksége volt a karteziánus prima philosophia és a tradicionális philosophia naturalis összekapcsolására. Ezt a kapcsot pedig William Ames Technometriája biztosította számára, amely az ars, illetve a techné fogalmán keresztül az Isten által teremtett világban Isten arsához vezető utak teljességét kívánta feltérképezni. Így jut el Descartes cogito-érvétől és a megismerés-fogalmától Ames ítéletalkotás-koncepcióján keresztül (iudicium) a teljes természet megismeréséhez, ami a philosophia naturalis tárgya, és egyúttal Isten ars-ának felfedezése a világban.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Kiss Farkas Gábor

Kiss Farkas Gábor (Pécs, 1975) 1999 óta oktat az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékén, jelenleg tanszékvezető egyetemi docens, ezen kívül az IFiS PAN (Varsó) kutatója a KnowStudents ERC pályázat keretében. Kutatási területe a 15-17. század irodalom- és eszmetörténete, ezen belül a retorikatörténet, az ars memorativa, a humanizmus, és az enciklopédizmus története. Jelenleg a magyarországi humanizmust bemutató átfogó enciklopédia, a Companion to Humanism in Central Europe: vol. 1., Hungary (Berlin, 2024) megjelentetésén dolgozik.

Downloads

Megjelent

2024-03-18

Hogyan kell idézni

Kiss, F. G. (2024). Ames és Apáczai: az eklektikus filozófiai gondolkodás lehetséges elméleti keretrendszereiről a 17. századi Magyarországon. KÜLÖNBSÉG (Difference), 23(1), 9–33. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2023.23.1.325

Folyóirat szám

Rovat

Kora újkori magyar filozófiatörténet