A déli gondolkodás hagyománya

  • Dávid Balogh Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kulcsszavak: Camus, Debord, Bookchin, szituacionisták, kapitalizmus

Absztrakt

Az írás a huszadik századi alulról építkező, kapitalizmus-ellenes társadalmi mozgalmak filozófiai hátterével foglalkozik. Albert Camus nyomán déli gondolkodásnak nevezi azt a fajta alapvetően humanista beállítódást, mely a környezettel való harmónia, a mértékletesség és a mindennapi élet piaci normák alól való felszabadítása nevében áll szemben a kapitalizmus elidegenedett, mértéktelen és pusztító tendenciáival. E radikális gondolati hagyomány a huszadik században csak néhányszor vált történelemformáló erővé, de mindegyik esetben egyformán elutasította a szovjet-típusú, a fasiszta és a nyugati jóléti kapitalista társadalomszervezési modelleket is.

Az írás Camus totalizmus-kritikájától a hatvannyolcas felkelések gondolati magvát adó szituacionista társadalomkritikán át a századvég öko-anarchista (Bookchin) elméletéig tekinti át ezt a – némileg ellentmondásosan fogalmazva – „forradalmi hagyományt”. A politikai eszmetörténet szintjén tekintve az I. Internacionálé latin ágaitól a hatvanas évek anarchokommunista (baloldali) marxizmusán át ível a bemutatni kívánt áramlat.

Downloads

Download data is not yet available.

Információk a szerzőről

Dávid Balogh, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PhD hallgató
Megjelent
2019-09-22
Hogyan kell idézni
Balogh, D. (2019). A déli gondolkodás hagyománya. KÜLÖNBSÉG, 19(1), 153-180. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2019.19.1.240