A kvantumelmélet nehéz öröksége

  • Gábor Szabó MTA BTK
Kulcsszavak: Forman-tézis, Spengler, szuperpozíció, kvantumelmélet

Absztrakt

A tanulmányban megvizsgáljuk Paul Forman, amerikai tudománytörténész híres tézisét, amely szerint a kvantummechanika akauzális megfogalmazásáért elsősorban a 20-as évek weimári Németországának sajátos „spengleri” intellektuális légköre tehető felelőssé, amely ferde szemmel tekintett a természet racionális, mechanisztikus, kauzális és determinisztikus leírására. A tézis illusztrálására a kvantumelméleti szuperpozíció elvét választjuk.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Megjelent
2018-06-16
Hogyan kell idézni
Szabó, G. (2018). A kvantumelmélet nehéz öröksége. KÜLÖNBSÉG, 18(1). https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2018.18.1.237
Rovat
VARIA