A heideggeri filozófia hatása Ortega y Gasset Kant-interpretációjában

Szerzők

  • Gábor Tóth University of Szeged

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2013.13.1.22

Absztrakt

José Ortega y Gasset két önálló írásában tárgyalja közvetlenül Immanuel Kant filozófiáját.  Ezek a Reflexiones del centenario és az Anejo a mi folleto Kant címet viselik. E szövegek argumentációiban Martin Heidegger filozófiája döntő hatást fejt ki Ortega Kant transzcendentális megközelítését elemző gondolatmeneteire. Anejo a mi folleto Kant című esszéjében Ortega a kanti tiszta észkritika programjának a „vitális ész kritikájaként" történő megközelítésére tesz kísérletet. Ennek eredményeként a Heidegger által kidolgozott Kant-interpretáció eredményeit explicit módon tükröző konklúziókhoz jut. A tanulmány célját ezek értelmezése jelenti a Kant és a metafizika problémája című műben lefektetett heideggeri tézisek fényében.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Gábor Tóth, University of Szeged

PhD student, Department of Philosophy

Downloads

Megjelent

2013-06-27

Hogyan kell idézni

Tóth, G. (2013). A heideggeri filozófia hatása Ortega y Gasset Kant-interpretációjában. KÜLÖNBSÉG (Difference), 13(1). https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2013.13.1.22