Spirituális művészet és hibriditás - Kevert diskurzus a művészettörténetben

  • Anna Váraljai SZTE-BTK, Filozófia Tanszék

Absztrakt

Paul Ricoeur Freud interpretációjában a freudi diskurzust kevert diskurzusként fogja fel. Ez a laikus és tudományos elemeket ötvöző diskurzus-forma csak egy fénysugár a századelő emberi tapasztalásra irányuló projektjei között. A megismerési módozatok zavarba ejtő keveredésének vizuális, verbális alkotásokban való manifesztálódása olyan izgalmas, hibrid jelenségeket eredményezett, melyek érdemessé teszik a további vizsgálódásra. A kevert diskurzus fogalmának a szellemtörténeti kutatások során és a művészettörténészi praxisban való alkalmazhatósága új kontextusba helyezi a századelő írott és képi forrásainak egy szegmensét. Tanulmányom célja egyfajta módszertani kísérlet, mely a kevert diskurzus jellegzetességeit hordozó műalkotások bizonyos csoportjának kanonizációját kíséreli meg annak felismerésén keresztül, hogy ezen műalkotások „hibrid jelenségként” a legerősebben megolvashatóak, és jellegzetes sajátosságaikat is ezen felismerés tükrében őrzik meg leginkább.

Információk a szerzőről

Anna Váraljai, SZTE-BTK, Filozófia Tanszék
Szeged
Megjelent
2016-09-14
Hogyan kell idézni
Váraljai, A. (2016). Spirituális művészet és hibriditás - Kevert diskurzus a művészettörténetben. KÜLÖNBSÉG, 17(1). https://doi.org/https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2017.17.1.215
Rovat
Művészet és praxis