Peithó és Ananké – a Timaiosz 48A-ról

  • Rosta Kosztasz

Absztrakt

Dolgozatomban a Timaiosz 48A kapcsán arra keresem a választ, hogyan kell értenünk azt, hogy a démiurgosz meggyőzés (peithó) révén veszi rá a Szükségszerűséget (Ananké) a kooperációra. Az értelmezési lehetőségek rövid áttekintése után Cornford javaslata mellett érvelek, mely szerint Platón az aiszkhüloszi Eumeniszekben megjelenő kiegyezés koncepcióját vette át. Ennek kibontása után azonban arra mutatok rá, hogy nem egyfajta parafrázissal van dolgunk, hanem egy olyan sémával, ami az athéni önértelmezésben gyökerezik, s így mindkét mű megszelídítő-civilizáló koncepciójának alapja.

Megjelent
2016-02-08
Rovat
Cselekvés, autonómia, felelősség