ojs2 has produced an error Message: USER NOTICE: Deprecated function. In file: /var/www/kulonbseg/public_html/classes/article/Article.inc.php At line: 79 Stacktrace: File: (unknown) line (unknown) Function: PKPApplication->errorHandler(1024, "Deprecated function.", "/var/www/kulonbseg/public_html/classes/article/Article.inc.php", 79, Array(0)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/classes/article/Article.inc.php line 79 Function: trigger_error("Deprecated function.") File: /var/www/kulonbseg/public_html/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 204 Function: Article->getArticleTitle() File: (unknown) line (unknown) Function: ArticleHandler->view(Array(1), Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 370 Function: call_user_func(Array(2), Array(1), Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 266 Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 129 Function: PKPPageRouter->route(Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 180 Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request)) File: /var/www/kulonbseg/public_html/index.php line 65 Function: PKPApplication->execute() Server info: OS: Linux PHP Version: 5.6.30-0+deb8u1 Apache Version: Apache/2.4.10 (Debian) DB Driver: mysql DB server version: 5.5.55-0+deb8u1
Fenomenológia és társadalomtudomány. Alfred Schütz protoszociológiája | Dániel | Különbség

Fenomenológia és társadalomtudomány. Alfred Schütz protoszociológiája

Havrancsik Dániel

Absztrakt


A tanulmány A. Schütz protoszociológiai elméletét kívánja bemutatni, mely a természetes beállítódás konstitutív fenomenológiájának husserli elképzeléséhez kapcsolódva kísérelte meg a weberi megértő szociológiai program továbbvitelét. A számos intellektuális forrásból táplálkozó elméletet a fenomenológiai elemre koncentrálva ismertetésjük. A schützi „világi” fenomenológia a cselekvéselmélet egy sajátos fenomenológiai variánsára, az interszubjektív viszonyok eredendőségének előtérbe állítására és a husserli interszubjektivitás-tan kritikájára alapozódik. Schütz filozófiai álláspontját a hétköznapi és a tudományos megértés viszonyainak tisztázására vonatkozó társadalomtudományos igények határozzák meg; ennek köszönhetően elmélete túllép azokon a határokon, melyek más fenomenológiai koncepciók társadalomtudományos alkalmazhatóságát gátolják. Az életvilágot a fenomenológiai érdeklődés középpontjába helyező schützi program nem pusztán társadalomtudományos elméletként, de a filozófiai fenomenológia szempontjából is releváns önálló fenomenológiai koncepcióként értékelendő. A tanulmány azon „fenomenológiai szociológiai” kezdeményezéseknek a bemutatásával zárul, melyek a schützi protoszociólógiát szubsztantív szociológiai programokká alakítva egyengették az utat a fenomenológiai elem más szociológiai elméletekben való feloldódása előtt.


Teljes szöveg: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.