Fenomenológia és társadalomtudomány. Alfred Schütz protoszociológiája

Szerzők

  • Dániel Havrancsik Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2016.16.1.201

Absztrakt

A tanulmány A. Schütz protoszociológiai elméletét kívánja bemutatni, mely a természetes beállítódás konstitutív fenomenológiájának husserli elképzeléséhez kapcsolódva kísérelte meg a weberi megértő szociológiai program továbbvitelét. A számos intellektuális forrásból táplálkozó elméletet a fenomenológiai elemre koncentrálva ismertetésjük. A schützi „világi” fenomenológia a cselekvéselmélet egy sajátos fenomenológiai variánsára, az interszubjektív viszonyok eredendőségének előtérbe állítására és a husserli interszubjektivitás-tan kritikájára alapozódik. Schütz filozófiai álláspontját a hétköznapi és a tudományos megértés viszonyainak tisztázására vonatkozó társadalomtudományos igények határozzák meg; ennek köszönhetően elmélete túllép azokon a határokon, melyek más fenomenológiai koncepciók társadalomtudományos alkalmazhatóságát gátolják. Az életvilágot a fenomenológiai érdeklődés középpontjába helyező schützi program nem pusztán társadalomtudományos elméletként, de a filozófiai fenomenológia szempontjából is releváns önálló fenomenológiai koncepcióként értékelendő. A tanulmány azon „fenomenológiai szociológiai” kezdeményezéseknek a bemutatásával zárul, melyek a schützi protoszociólógiát szubsztantív szociológiai programokká alakítva egyengették az utat a fenomenológiai elem más szociológiai elméletekben való feloldódása előtt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Downloads

Megjelent

2016-02-11

Hogyan kell idézni

Havrancsik, D. (2016). Fenomenológia és társadalomtudomány. Alfred Schütz protoszociológiája. KÜLÖNBSÉG (Difference), 16(1). https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2016.16.1.201

Folyóirat szám

Rovat

Cselekvés, autonómia, felelősség