Fenomenológia és társadalomtudomány. Alfred Schütz protoszociológiája

  • Havrancsik Dániel Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem

Abstract

A tanulmány A. Schütz protoszociológiai elméletét kívánja bemutatni, mely a természetes beállítódás konstitutív fenomenológiájának husserli elképzeléséhez kapcsolódva kísérelte meg a weberi megértő szociológiai program továbbvitelét. A számos intellektuális forrásból táplálkozó elméletet a fenomenológiai elemre koncentrálva ismertetésjük. A schützi „világi” fenomenológia a cselekvéselmélet egy sajátos fenomenológiai variánsára, az interszubjektív viszonyok eredendőségének előtérbe állítására és a husserli interszubjektivitás-tan kritikájára alapozódik. Schütz filozófiai álláspontját a hétköznapi és a tudományos megértés viszonyainak tisztázására vonatkozó társadalomtudományos igények határozzák meg; ennek köszönhetően elmélete túllép azokon a határokon, melyek más fenomenológiai koncepciók társadalomtudományos alkalmazhatóságát gátolják. Az életvilágot a fenomenológiai érdeklődés középpontjába helyező schützi program nem pusztán társadalomtudományos elméletként, de a filozófiai fenomenológia szempontjából is releváns önálló fenomenológiai koncepcióként értékelendő. A tanulmány azon „fenomenológiai szociológiai” kezdeményezéseknek a bemutatásával zárul, melyek a schützi protoszociólógiát szubsztantív szociológiai programokká alakítva egyengették az utat a fenomenológiai elem más szociológiai elméletekben való feloldódása előtt.

Published
2016-02-11
How to Cite
Dániel, H. (2016, February 11). Fenomenológia és társadalomtudomány. Alfred Schütz protoszociológiája. Különbség, 16(1). Retrieved from http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/view/201
Section
Cselekvés, autonómia, felelősség