Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • A beadványt máshol nem jelentették meg és nem is áll megjelenés előtt más folyóiratban.
  • A beadvány Microsoft Word vagy RTF fájlformátumú.
  • Ahol szükséges, url-ek biztosítottak a hivatkozásokhoz.
  • Másfeles (1,5) szóköz, 12-es betűméret, normál margók, Times New Roman, aláhúzás helyett kurzívák használata. A képek, ábrák és táblázatok szövegtestbe történő beillesztése. Minden egyes kép, ábra kiegészítő fájlként is feltöltve.

  • A szöveg megfelel A folyóiratról menüpont alatt található Szerzői Irányelvekben részletezett stilisztikai és bibliográfiai követelményeknek.

Privacy Statement

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a Különbség filozófiai folyóirat internetes honlapján csak az általa szerkesztett, és az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkező személyek által lektorált alkotásokat teszi közzé. Fenntartja magának a jogot, hogy a megjelenésre alkalmatlannak ítélt kéziratokat ne közölje.
A publikáció feltételeinek elfogadásával a szerző írásban kijelenti, hogy a szerkesztőség számára elküldött alkotás a saját szellemi terméke. A szerkesztőség megkívánja, hogy a mű tartalma, valamint az alkotásban szereplő idézetek és hivatkozási elemek megfeleljenek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Bibliográfiai Hivatkozások MSZ ISO 690. szabvány előírásainak. Az esetlegesen felmerülő szerzői jogi vitában a teljes felelősség kizárólag a szerzőt terheli.
A szerző hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőség a Különbség filozófiai folyóiratban megjelent alkotásokat az újság internetes honlapján térítés nélkül megjelentethesse. A kulonbségfolyoirat.eu internetes portál non profit kezdeményezés, ezért a szerző semmiféle vagyoni igényt nem támaszthat a szerkesztőséggel szemben.

A Különbség szerkesztősége fenntartja magának a jogot a publikáció feltételeinek egyoldalú módosítására a szerző előzetes hozzájárulása nélkül. Az érvényes feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a változásokat a honlapon minden esetben előre jelzi. Ezért megkívánja szerzőitől a feltételek változásának folyamatos figyelemmel követését.
A regisztráció alkalmával megadott adatokat kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljára használjuk fel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott kivételektől eltekintve harmadik fél részére a szerkesztőség nem adja ki.