Bejelentkezés vagy Regisztráció készítése a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • teszt

Varia

Ebben a rovatban tematikus megkötés nélkül közlünk tanulmányokat.

Kritika

Ebben a rovatban filozófiai, esztétikai tárgyú könyvekről közlünk recenziókat.

Személyiség, szubjektivitás, interszubjektivitás

Cselekvés, autonómia, felelősség

A DOSZ konferencia anyagai.

Művészet és praxis

A szekció vendégszerkesztője: Czeglédi András és Váraljai Anna

Adatvédelmi nyilatkozat

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a Különbség filozófiai folyóirat internetes honlapján csak az általa szerkesztett, és az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkező személyek által lektorált alkotásokat teszi közzé. Fenntartja magának a jogot, hogy a megjelenésre alkalmatlannak ítélt kéziratokat ne közölje.
A publikáció feltételeinek elfogadásával a szerző írásban kijelenti, hogy a szerkesztőség számára elküldött alkotás a saját szellemi terméke. A szerkesztőség megkívánja, hogy a mű tartalma, valamint az alkotásban szereplő idézetek és hivatkozási elemek megfeleljenek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Bibliográfiai Hivatkozások MSZ ISO 690. szabvány előírásainak. Az esetlegesen felmerülő szerzői jogi vitában a teljes felelősség kizárólag a szerzőt terheli.
A szerző hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőség a Különbség filozófiai folyóiratban megjelent alkotásokat az újság internetes honlapján térítés nélkül megjelentethesse. A kulonbségfolyoirat.eu internetes portál non profit kezdeményezés, ezért a szerző semmiféle vagyoni igényt nem támaszthat a szerkesztőséggel szemben.

A Különbség szerkesztősége fenntartja magának a jogot a publikáció feltételeinek egyoldalú módosítására a szerző előzetes hozzájárulása nélkül. Az érvényes feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a változásokat a honlapon minden esetben előre jelzi. Ezért megkívánja szerzőitől a feltételek változásának folyamatos figyelemmel követését.
A regisztráció alkalmával megadott adatokat kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljára használjuk fel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott kivételektől eltekintve harmadik fél részére a szerkesztőség nem adja ki.