Impresszum

The review Különbség (Difference) is a double-blind peer-reviewed journal of the Doctoral School of Philosophy, University of Szeged (Hungary)

Publisher:

University of Szeged. Department of Philosophy

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. Hunagary

Editor:

Tamás Pavlovits, University of Szeged, Hungary

Editorial Board:

Gábor Tóth, University of Szeged, Hungary

András Czeglédi, University of Szeged, Hungary

Ádám Módos, University of Szeged, Hungary

Emese Mogyoródi, University of Szeged, Hungary

József Simon, University of Szeged, Hungary

Anna Váraljai, University of Szeged, Hungary

Advisory Board:

Gábor Boros, DSc, Lóránd Eötvös University, Budapest, Hungary

Dezső Csejtei, DSc, University of Szeged, Hungary       

Gábor Forrai, DSc, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Zoltán Gyenge, DSc, University of Szeged, Hungary

 Alpár Losoncz, DSc, University of Novi Sad, Serbia

Dániel Schmal, PhD, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary

Tibor Sutyák, PhD, University of Szeged, Hungary

Tamás Ullmann, DSc, Lóránd Eötvös University, Budapest, Hungary

Különbség is a double-blind peer-reviewed journal of the Doctoral School of Philosophy, at the University of Szeged, Hungary. It aims at publishing high-quality papers on philosophy, ethics, aesthetics, history of philosophy and intellectual history related to ongoing researches at the Doctoral School. The publication of the review is supported by the Foundation Pro Philosophia Szegediensi.

Postal Address: Különbség, Tamás Pavlovits, University of Szeged, Department of Philosophy, H-6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34, Hungary.

Article contributions to the journal may be submitted at: www.kulonbsegfolyoirat.hu

Two issues per year.

ISSN: 1785-7821 (paperback)

ISSN:                 (electronic)

Impresszum

 

A „Különbség” a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolájának lektorált folyóirata.

Kiadó:

Szegedi Tudományegyetem, Filozófia Tanszék

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Felelős szerkesztő:

Pavlovits Tamás, Szegedi Tudományegyetem

Szerkesztőség:

Tóth Gábor, Szegedi Tudományegyetem

Czeglédi András, Szegedi Tudományegyetem

Módos Ádám, Szegedi Tudományegyetem

Mogyoródi Emese, Szegedi Tudományegyetem

Simon József, Szegedi Tudományegyetem

Váraljai Anna, Szegedi Tudományegyetem

Szerkesztőbizottság:

Boros Gábor, DSc, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Csejtei Dezső, DSc, Szegedi Tudományegyetem    

Forrai Gábor, DSc, Budapesti Műszaki Egyetem

Gyenge Zoltán, DSc, Szegedi Tudományegyetem

Losoncz Alpár, DSc, Újvidéki Egyetem, Szerbia

Schmal Dániel, PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Sutyák Tibor, PhD, Szegedi Tudományegyetem

Ullmann Tamás, DSc, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

A „Különbség” a Szegedi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskolájának lektorált filozófiai folyóirata. Fő célja magas színvonalú, filozófiai, etikai, esztétika, filozófia- és eszmetörténeti tárgyú tanulmányok megjelentetése a Filozófiai Doktori Iskolában folyó kutatásokkal összhangban. A folyóirat kiadását a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány támogatja.

Postacím: Különbség, Pavlovits Tamás, Szegedi Tudományegyetem, Filozófia Tanszék, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

A megjelenésre szánt tanulmányokat a www.kulonbsegfolyoirat.hu címre kérjük feltölteni.

Évente két szám jelenik meg.

ISSN: 1785-7821 (papír kiadás)

ISSN:                 (elektronikus kiadás)