SZABÓ, G. A kvantumelmélet nehéz öröksége. KÜLÖNBSÉG, v. 18, n. 1, 16 jún. 2018.