(1)
Véber, V. Burjánzó Implicit előítéleteink – Michael Brownstein – Jennifer Saul (szerk.): Implicit Bias and Philosophy. Különbség 2018, 18.