(1)
Szabó, G. A kvantumelmélet nehéz öröksége. Különbség 2018, 18.