Találóak-e Hegel Kanttal szembeni ellenvetései a diszkurzusetikára is?

  • Jürgen Habermas
Kulcsszavak: Kant, Hegel, diszkurzusetika, morálelmélet, cselekvés, akarat

Absztrakt

E tanulmányában Habermas a könyv formában 1983-ban, tehát két évvel e szöveg megjelenése előtt közölt (Diskursethik Notizen zu einem Begründungsprogramm) diskurzusetikai elméletét ért vádakat igyekszik kivédeni egy elképzelt Kant-Hegel ütköztetés képében. Módszere, hogy kiválaszt néhány szerinte Kantot illető hegeli kritikát, majd egy részüket elfogadja, a többit pedig rövid érvelés után elutasítja. Mindeközben saját  diskurzusetikai elméletét tisztázza Kant normatív filozófiájához képest pozicionálva azt.

Downloads

Download data is not yet available.
Megjelent
2019-09-13
Hogyan kell idézni
Habermas, J. (2019). Találóak-e Hegel Kanttal szembeni ellenvetései a diszkurzusetikára is?. KÜLÖNBSÉG, 19(1), 11-33. https://doi.org/10.14232/kulonbseg.2019.19.1.264
Rovat
Habermas: Szabadság és demokrácia