A műalkotás szükségszerűsége

  • Eged Dalma

Abstract

Tanulmányomban azt járom körül, hogy a szükségszerűség kategóriájának milyen jelentősége olvasható ki Gilles Deleuze néhány munkájából a műalkotás mibenlétét tekintve. Kiindulópontom Ronald Bogue The Art of the Possible című tanulmánya, melyben arra tesz kísérletet, hogy a lehetséges fogalmát a műalkotás kategóriájaként határozza meg.

Amellett érvelek, hogy a fenti tanulmánnyal szemben – Logique du Sens, Michel Tournier et le monde sans autrui című fejezetéből kibontott –a lehetséges kategóriája inkább alapfeltétele és nem legfontosabb ismérve lehet a műalkotásnak; hogy ezen lehetségesek szükségszerű kapcsolata, a mű ténnyé való összeállása adja az igazi megkülönböztető tulajdonságát.

Ennek bizonyításához a Logique du Sens fent említett fejezete mellet a Différence et Répétition, A bergsoni filozófia, Francis Bacon. Az érzet logikája és a Proust című művekre néhány fejezetére támaszkodom.

Published
2016-09-14
How to Cite
Dalma, E. (2016, September 14). A műalkotás szükségszerűsége. Különbség, 17(1). Retrieved from http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/view/222
Section
Művészet és praxis