A történelem transzcendentális illúziója

  • Czétány György ELTE Bölcsészettudományi Kar

Abstract

Jelen tanulmányban a történelemről alkotott egyoldalú szemléletmódokat vizsgálom, melyek maguk is jellemzően egy-egy történeti korszakhoz köthetők. Az egyoldalúság motivációja a konzisztenciára való törekvés, alapja pedig a történeteket szervező elvek valamelyikének kiemelése és a történelem egyetlen konstitutív alapelvévé tétele. Így lesz az ismétlődő időfázisok szervező elvének egyoldalú használatából az isteni rendnek alárendelt ciklikus történelem, a fejlődés szervező elvének kiemeléséből a teleologikus szubjektumnak alárendelt lineáris történelem, valamint a véletlenszerű történések szervező elvének kizárólagossá tételéből a világ eseményének alárendelt kontingens történelem. A cikkben e három használati módra mutatok példákat, egy-egy korszakhoz kötve jellemző előfordulásukat. Végül arra is reflektálok, hogy az itt kifejtett történelemszemlélet maga milyen konstitutív elvet feltételez.

Published
2016-09-14
How to Cite
György, C. (2016, September 14). A történelem transzcendentális illúziója. Különbség, 17(1). Retrieved from http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/view/214