Kritikai megjegyzések Harold W. Noonan kontingens azonosságról alkotott koncepciójáról

  • Nemesi Nikoletta

Absztrakt

Allan Gibbard (1975) híres tanulmánya az azonosság kontingenciájának lehetőségéről megkérdőjelezi az identitás szükségszerűségét bizonyítani hivatott Barcan–Kripke-féle érv (1947; 1971) érvényét. Gibbard esetleges azonossággal kapcsolatos felvetése számos filozófust inspirált a kérdéskör továbbgondolására; közülük Harold W. Noonan (1991, 1993, 2005, Curtis–Noonan 2014) kontingens azonosságról alkotott koncepciójának kritikai elemzését nyújtom tanulmányomban.

Megjelent
2016-02-08
Rovat
Cselekvés, autonómia, felelősség